Interakce člověka s robotem

iStock_000017120635_FullV současné době se robotizace a automatizace stále více propojuje s lidským faktorem. Exeskeletony, manipulace s materiálem a nástroji a ostatní interakce člověka s robotem usiluji v podstatě o to stejné: interakce musí být bezpečná, plynulá a v harmonickém souznění s uživatelem. V naši firmě EVT s.r.o. je tým lidí s unikátními dovednostmi v daném oboru, kteří podstatnou měrou přispěli k úspěšným projektům, kde podíl provázání člověka s robotem hrál významnou roli. Naše zkušenosti v projektování a konstruování spojené s unikátními dovednostmi v oblasti řízení automatických procesů mohou být implementovány do vašich aplikací vyžadujících špičkovou úroveň interakce člověka s robotickým systémem.


Sofistikovaná automatizace

Automatizace vašich procesů umožňuje redukci nákladů, zlepšení procesu řízení kvality a zvýšení spolehlivosti. Současné technologie, které jsou k dispozici otevírají nebývalé možnosti automatizovat i velice složité procesy a to za cenu, která je podstatně nižší, než kdy to bylo možné v minulosti. V naši firmě jsme vyvinuly automatické systémy aplikované do široké škály použití. Kontaktujte nás a my budeme velice rádi, když nám dáte příležitost, abychom společně s vámi hledali řešení, jak automatizovat vaše procesy.


Sofistikované řízení a algoritmy

58410040_thumbnailU mnoha stávajících procesů se může dramaticky zlepšit jejich výkon a fungování jednoduše tím, že se změní řídící software. To samozřejmě vyžaduje aplikaci komplexních algoritmů, jako je nelineární řízení, samoučící systémy a řízení založené na informacích z optických senzorů. Náš tým má dovednosti a zkušenosti ve všech výše zmíněných oblastech a může tuto expertízu uplatnit ve vaši aplikaci tak, aby se maximalizovala užitná hodnota vašeho zařízení. Kontaktujte nás, pokud se domníváte, že vaše aplikace může profitovat z naší expertízy.


Strategické plánování vašich příležitostí

Zkonstruovat nový výrobek je jen část celého úkolu. Náš tým sestávající se z expertů firem European Vision Technologies a GaitTronics Laboratories vám může pomoci se strategickým plánováním vašeho projektu od samého začátku. Můžeme zabezpečit, že struktura výdajů bude v souladu s vašim rozpočtem a to tak, že zahrneme všechny potenciální faktory, které mohou mít vliv na váš výrobek. Významný vliv mají požadavky zákazníka, ceny, požadavky plynoucí z legislativy, konstrukční normy, řízení kvality a management rizik. Kontaktujte nás a my vám rádi sdělíme, jak vám náš tým může pomoci.